Nr katalogowy: J001

Technika druku: offset na prążkowanym papierze dekoracyjnym

Wymiary (wymiary oryginalne): 57,0 x 29,5 cm (63,0 x 35,5 cm z marginesami)

Cena: 39 zł

zadaj pytanie

Miedzioryt z akwafortą: Praelii ad VARSAVIAM dies primus... pochodzi z dzieła De Rebus a Carolo Gustavo Suecie Rege Gestis Commentarium ... elegantissimis tabulis aenis exornati... wydanego przez Samuela Pufendorfa w Norymberdze w 1696 r. Rycina nr 40 przedstawia koncentrację wojsk litewskich i szwedzkich oraz walki harcowników na obszarze między lasem białołęckim a Wisłą. Legenda umieszczona w dwóch kartuszach wymienia m. in. wojska polskie i litewskie, pospolite ruszenie i Tartarorum hordae. Legenda umieszczona centralnie na dole ryciny wymienia 21 osobistości z dowództwa szwedzkiego - w tym księcia Bogusława Radziwiłła (nr 11).

Pierwszy dzień bitwy o warszawe