Nr katalogowy: D006

Technika druku: offset na matowym papierze dekoracyjnym

Wymiary (wymiary oryginalne): 52,5 x 46,5 cm (58,5 x 52,5 cm z marginesami)

Cena: 49,90 zł

zadaj pytanie

Prawdopodobnie stan siódmy mapy wydany po 1657 r. Oddzielona płyta górnej ramki z nowym tytułem TABULA NOVA POLONIAE et SILESIAE. Wyrytowany na nowo wykaz władców Polski po środku dolnej ramki zatytułowany: NOMINA QUADRAGINTA DUO REGNUM POLONIAE z 42 imionami królów. Zmienione, na nowo wyrytowane królewskie wizerunki w narożnikach: u góry po lewej stronie: 46 IOAN:CASIMIRUS., u góry po prawej stronie: 45 VLADISLAUS.VI., u dołu po lewej stronie 44 SIGISMUNDUS III., a u dołu po prawej stronie: 43 STEPHANUS I.

Mapa ukazywała się w atlasie Visschera do ok. 1700 r.

mapa Ziem Korony Polskiej