Nr katalogowy: I001

Technika druku: offset na matowym papierze dekoracyjnym

Wymiary (wymiary oryginalne): 48,5 x 32,5 cm (54,5 x 38,5 cm z marginesami)

Cena: 54,90 zł

zadaj pytanie

Widok miasta ze wzgórza Grodzisko, miedzioryt kolorowany w epoce. Frans Hogenberg (ok. 1535-1590), rysownik i wydawca, na początku swej kariery pracował przez ok. 15 lat w Antwerpii, gdzie był najważniejszym współpracownikiem Abrahama Orteliusa w przygotowywaniu do wydania dzieła Theatrum Orbis Terrarum. Po opuszczeniu swojego kraju ojczystego z powodu zamieszek politycznych i religijnych, Hogenberg osiadł w Kolonii, gdzie pracował jako rytownik i wydawca. Specjalizował się w topografii. Największym przedsięwzięciem jego firmy stał się 6-tomowy atlas miast - Civitates Orbis Terrarum (Kolonia, 1572-1617), wraz z tekstem napisanym przez Georga Brauna (1541-1622). Innym kartograficzno-wydawniczym przedsięwzięciem Hogenberga był pierwszy atlas drogowy Europy - Itinerarium Orbis Christiani, z 84 mapami, publikowany w kilku wydaniach począwszy od 1579 r. 

Widok zamieszczony w drugim tomie dzieła Brauna i Hogenberga Civitates Orbis Terrarum (Kolonia 1575 r. tabl. 46). U dołu po lewej stronie, kartusz zwierający tekst GEDANVM, Krantio, in fua Wandalia… . Panorama miasta od północnego wschodu. Na tle nieba ozdobny manierystyczny kartusz tytułowy oraz herby Gdańska i Rzeczypospolitej. Na Bałtyku widocznym na horyzoncie i Wiśle liczne sylwety żaglowców. Na pierwszym planie widoczne postaci przedstawicieli patrycjatu gdańskiego, mieszczan i osób z wyższych stanów. Rysunek miasta wykonano z inicjatywy i na koszt gdańszczanina Adama Wackendorffa.

Plan Krakowa