Nr katalogowy: I006

Technika druku: offset na prążkowanym papierze dekoracyjnym

Wymiary (wymiary oryginalne): 63,5 x 25,2 cm (69,5 x 31,2 cm z marginesami)

Cena: 47,90 zł

zadaj pytanie

Panorama z dzieła „De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis ...” Wym. oryg. 63,5 x 25,2 cm.

Panorana Warszawy jest jedną z wielu rycin ilustrujących dzieło Samuela von Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis ...” sławiące czyny wojenne króla Karola X Gustawa, wydane po raz pierwszy w Norymberdze w 1696 r. Miedzioryt z akwafortą, wg rysunku Erika Jönsona Dahlbergha rytował Nicolas Perelle. W Podczas II wojny północnej (tzw. potopu szwedzkiego) Dahlberg stworzył wiele rysunków, na których uwiecznił dziesiątki polskich miast i miasteczek. Wezwany do Polski przez króla odebrał z jego rąk we Fromborku 26 września 1656 roku dyplom nominacji na naczelnego kwatermistrza w randze podpułkownika. Zadaniem jego było m. in. nadzorowanie zdobytych zamków i twierdz i ocena możliwości ich umocnienia lub zniszczenia - w ten sposób zniszczono zamki w Złotowie, Łowiczu i Kruszwicy. Niemniej, zanim wydał rozkaz zniszczenia, sporządzał dokumentację, którą możemy podziwiać także dzisiaj.

Oprócz rysunków bitew i zamków, utrwalił on także inne doniosłe wydarzenia jak składanie przez magnatów polskich poddańczej przysięgi królowi szwedzkiemu na przedpolach Krakowa, poselstwo polskie u Karola Gustawa pod Kołem, spotkanie szwedzkiego króla z księciem siedmiogrodzkim Jerzym Rakoczym w pobliżu Ćmielowa. Nie został w Polsce do końca wojny północnej, lecz wyjechał do Danii, gdzie w 1659 roku kierował oblężeniem Kopenhagi.

U dołu po lewej stronie ryciny, sygnatura rytownika: Perelle fculp., po prawej stronie E.I.Dahlberg ad viuum delin. U dołu po prawej stronie, poza ramką widoku, numer N. 54.

Panorama Warszawy